Contra SU Crisis: Manifestación Sábado 28 marzo en Barcelona

150.000 milions d'euros per als banquers. 150.000 millones de euros para los banqueros. Més de 1000 acomiadaments cada dia a Catalunya. Más de 1000 despidos cada día en Cataluña. Més rebaixes fiscals per a rics, empreses i beneficis del capital... Más rebajas fiscales para ricos, empresas y beneficios del capital ... JA N'HI HA PROU! YA BASTA!
Campanya Que la crisi la paguin els rics | Per a Kaos en la Red | Hoy 21:21 Campaña Que la crisis la paguen los ricos | Para Kaos en la Red | Hoy 21:21
www.kaosenlared.net/noticia/contra-seva-crisi-manifestacio-dissabte-28-marc-barcelona www.kaosenlared.net/noticia/contra-seva-crisi-manifestacio-dissabte-28-marc-barcelona

150000 milions d'Euros per als banquers 150000 millones de Euros para los banqueros

Més de 1000 acomiadaments cada dia a Catalunya Más de 1000 despidos cada día en Cataluña

Más rebaixes fiscals per a rics, empreses i beneficis del capital. Más rebajas fiscales para ricos, empresas y beneficios del capital.

Milers de famílies a les quals se'ls acaba l'Atur cada dia. Miles de familias a las que se les acaba el Paro cada día.

Primer ens exploten, ens roben els diners amb la seva especulació, ens creen inseguretat laboral, sous baixos o sous que van directes a les butxaques dels banquers. Primero nos explotan, nos roban el dinero con su especulación, nos crean inseguridad laboral, sueldos bajos o sueldos que van directos a los bolsillos de los banqueros. I ara volen que paguem la seva Crisi amb sofriment o rebaixant les nostres condicions laborals i serveis públics? Y ahora quieren que pagamos su Crisis con sufrimiento o rebajando nuestras condiciones laborales y servicios públicos? JA N'HI HA PROU! YA BASTA!

Dissabte que ve 28 de Març a Pl.Universitat a les 17:30 la Plataforma Que la Crisi la Paguin els Rics (formada per més d'un centenar de sindicats, moviments socials i organitzacions polítiques o culturals) convoca una MANIFESTACIÓ contra els culpables de la nostra quotidiana CRISI, per un sistema just on els treballadors no estiguem al servei dels negocis dels rics. Próximo sábado 28 de Marzo a Pl.Universitat a las 17:30 la Plataforma Que la crisis la paguen los Ricos (formada por más de un centenar de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas o culturales) convoca una MANIFESTACIÓN contra los culpables de nuestra cotidiana CRISIS, por un sistema justo donde los trabajadores no esté al servicio de los negocios de los ricos.

Si no ens mobilitzem, faran el que vulguin. Si no nos movilizamos, harán lo que quieran.